Copyright 2023 - Free Joomla Templates - Khoa Khoa Học Cơ Bản
 • 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Thông tin giáo vụ

 • Các môn học của khoa
 • Bảng điểm sinh viên

Thông tin học bổng

 

Áp dụng cho các ngành học:

 •  Quản trị kinh doanh – Thương mại (Quản lý nguồn nhân lực+Kinh doanh quốc tế)
 •  Doanh nhân và Đổi mới
 •  Marketing
 •  Kỹ thuật chuyên nghiệp
 •  Từ thiện và Đầu tư Xã hội
 •  Tài chính – Ngân hàng

Góc sinh viên

 • BIỂU MẪU KHOA
 • CVHT - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
 • BCH - BAN CÁN SỰ LỚP
 • XÁC NHẬN ĐƠN - BẢNG ĐIỂM

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 • Chức Năng:

 Khoa Khoa Học Cơ Bản là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.

Khoa Khoa Học Cơ Bản chức năng quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa. Quản lý hoạt động giảng dạy, tham gia công tác quản lý đào tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Quản lý  giảng viên.

 • Nhiệm vụ 

- Tổ chức xây dựng kế hoạch giảng dạy; biên soạn đề cương môn học, bài giảng.

- Tổ chức thực hiện hoạt động giảng dạy các môn Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục quốc phòng -Thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh, Lý luận chính trị cho sinh viên, học sinh của trường theo đúng quy chế của Bộ Lao động Thương Binh - Xã hội .

- Tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho người học.

- Đề xuất chương trình đào tạo, những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tổ chức dự giờ, đánh giá tiết dạy của đồng nghiệp trong khoa, đánh giá kết quả học tập của người học.

- Tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học của Khoa, bộ môn.

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng vận động viên tham gia các hội thao.

- Quản lý chặt chẽ và bảo quản các thiết bị, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện và cất giữ vũ khí, trang bị.

- Tham gia tổ chức, thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.

-.Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng bài giảng ngày càng tốt hơn.

- Tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập.

- Quản lý, sử dụng các trang thiết bị, phương tiện giảng dạy, đề xuất kế hoạch bổ sung tài sản, thiết bị phục vụ giảng dạy.

- Hàng năm phối hợp với Phòng Tổ chức-Hành chính xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên của khoa.

-  Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của Ban Giám hiệu

 

VĂN BẢN

CẤP KHOA

CẤP TRƯỜNG

HỌC THUẬT

CHUYÊN ĐỀ

CLB TOÁN HỌC

CLB HOÁ HỌC

CLB VẬT LÝ