In bài này
Chi tiết: Chuyên mục: Giới thiệu | Được đăng: 17 Tháng 8 2017 | Lượt xem: 1846

                                           DANH SÁCH CỰU GIẢNG VIÊN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1 Huỳnh Thị Kim Huệ Giảng viên Thạc sĩ - Hóa học
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Hai Giảng viên Cử nhân – Toán học
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Mỹ Nhung Phó trưởng khoa Thạc sĩ – công nghệ Sinh học
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Thị Ngọc Vân Giảng viên Thạc sĩ - Vật lý kỹ thuật
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.